alimenty
Określenie płatnika i wysokości świadczeń alimentacyjnych jest obowiązkiem sądu nie tylko w trakcie sprawy rozwodowej przed Sądem Okręgowym, ale również może być przedmiotem odrębnej sprawy sądowej przed Sądem Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Patrząc jednak na to z praktycznego punktu widzenia, sprawy o alimenty i kwestie finansowania są dużo bardziej zawiłe. Chcesz wiedzieć, jak doświadczony i dobry adwokat od alimentów może pomóc Ci w trudnej sytuacji? Prowadzę kancelarię przy ulicy Lipowej 18/71 w mieście Lublin. Zapraszam Cię serdecznie na konsultacje. Adwokat Monika Ławecka.

Jako profesjonalny adwokat od alimentów zajmujący się prawem rodzinnym w Lublinie, miałam styczność z wieloma skomplikowanymi sytuacjami. Wiem, że dłużnicy potrafią być naprawdę kreatywni, gdy chodzi o unikanie odpowiedzialności finansowej.

Jako Klient możesz liczyć na wsparcie Kancelarii w następującym zakresie:

  • indywidualne konsultacje prawne osobiste, telefoniczne i elektroniczne,
  • sporządzanie pism związanych ze sprawą o uzyskanie lub obniżenie świadczeń alimentacyjnych,
  • pomoc w przygotowaniu materiału dowodowego,
  • doprowadzenie do negocjacji między stronami i uczestnictwo w nich,
  • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji,
  • pomoc w egzekwowaniu zasądzonych alimentów.

Posiadam doświadczenie w sprawach alimentacyjnych związanych z ustaleniem obowiązku alimentacyjnego i z obniżeniem lub podwyższeniem świadczeń. Mam świadomość, że trudna sytuacja rodzinna może wywoływać skrajne emocje lub nieprzyjemności. Do każdej sprawy podchodzę więc indywidualnie, z należytą starannością i delikatnością.

Jak otrzymać alimenty na pozamałżeńskie dziecko? Jeżeli ojciec uznał ojcostwo, zasady postępowania alimentacyjnego wyglądają identycznie, jak w przypadku dzieci pochodzących z formalnych związków małżeńskich. Chcąc uregulować kwestie alimentacyjne, partnerzy nie muszą wkraczać na drogę sądową. Mogą oni dokonać właściwych ustaleń na drodze mediacji.

Czy można otrzymać alimenty od dziadków lub innych członków rodziny? Artykuł 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że obowiązek świadczenia alimentów obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Dodatkowo ma on charakter bezwzględny. Oznacza to, że nie istnieje możliwość zniesienia go – nawet w przypadku porozumienia stron.

Wiem, że teoria nie zawsze pokrywa się z praktyką. Sprawy alimentacyjne są trudne z różnych przyczyn. Alimenty na dziecko, małżonka, rodziców, dziadków, czy nawet rodzeństwo są istotne, ponieważ mają one wpływ na status majątkowy strony uprawnionej. Dzięki wiedzy zdobywanej przez lata umiem dostosować się do konkretnej specyfiki sprawy i podejść do tematu z należytą starannością, rzetelnością i dbałością o detale. Przekonaj się o tym, korzystając z mojej pomocy prawnej – zarówno podczas osobistej wizyty w kancelarii w Lublinie, jak i w trakcie konsultacji telefonicznej lub mailowej. Adwokat Monika Ławecka – Lublin, ul. Lipowa 18/71.