rozliczenia
  • ZADANIOWE
  • GODZINOWE
  • MIESIĘCZNE
Bazując na wieloletnim doświadczeniu, ta forma rozliczeń jest przeznaczona w głównej mierze dla klientów indywidualnych, a więc najczęściej w przypadku jednorazowych usług.
Przy wyborze tego rodzaju rozliczenia, Klient ma konkretną informację ile będzie kosztować obsługa prawna w danej sprawie. Kancelaria ustala wynagrodzenie biorąc pod uwagę stopień skomplikowania sprawy, nakładu pracy oraz czasu niezbędnego do jej zrealizowania.

Ta forma rozliczeń, najczęściej jest wykorzystywana przy prowadzeniu takich spraw jak:
- udzielanie porad prawnych,
- postępowanie rozwodowe, w tym: pozew o rozwód, reprezentacja w postępowaniu rozwodowym,
- w sprawach alimentacyjnych, w tym: pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, sprawa o podwyższenie alimentów, sprawa o obniżenie alimentów, reprezentacja w postępowaniu dotyczącego obowiązku alimentacyjnego
- w sprawach o ustalenie kontaktów,
- w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem,
- w sprawach gospodarczych, w tym w sprawach o zapłatę, dochodzenia należności przed sądem
Ta forma rozliczeń z Klientem, sprowadza się do ustalenia wysokości stawki za jedną roboczogodzinę pracy adwokata. Ostateczne wynagrodzenie za usługę prawną odpowiada czasowi pracy jaki poświecił specjalista na wykonanie zlecenia.

Tego rodzaju model rozliczenia jest stosowany, w głównej mierze w sprawach dotyczących:
- sporządzenia opinii prawnych, interpretacji prawnych,
- sporządzenia umów gospodarczych
- przygotowywania umów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego
- udzielania porad prawnych, w tym analiza dokumentów
- zapoznania się z aktami sprawy
Ta metoda rozliczeń powstała z myślą o klientach biznesowych, z którymi Kancelaria współpracuje już od wielu lat.
Praktyka pokazuje, że ta forma rozliczeń jest ustalana z konkretnym podmiotem w sposób zgodny z jego zapotrzebowaniem na określony zakres pomocy prawnej. Każda forma współpracy jest szczegółowo omawiana z przedsiębiorcą i jest wyceniania indywidualnie. Kancelaria oferuje możliwość ustalenia miesięcznego wynagrodzenia w oparciu o różne kryteria m.in. ilość godzin do wykorzystania w danym miesiącu, bądź z góry określonej, zryczałtowanej kwoty wynagrodzenia za świadczone usługi w skali miesiąca.

Możliwa pomoc na rzecz przedsiębiorców, sprowadza się najczęściej do:
- bieżącego udzielania opinii prawnych,
- sporządzania dokumentów korporacyjnych,
- rejestracja zmian w KRS,
- reprezentacja w sprawach sądowych, przedsądowych
- wsparcie polityki kadrowej